SORMA GROUP

گروه SORMA  ایتالیا در سال 1973 تاسیس شد و از ابتدا خود به عنوان شرکتی مبتکر و پویا در صنعت بسته بندی محصولات
کشاورزی و باغی معرفی کرد. این شرکت برای نشان دادن اهمیت بیش از پیش بسته بندی های متنوع و اقتصادی تر، طیف وسیعی
از ماشین آلات، از سیستمهای توزین و بسته بندی تا سیستمهای پالتایزر و نیز خطوط سورت، را برای پشتیبانی از روند رو به رشد
بسته بندی محصولات کشاورزی در دنیا، تولید و به بازار عرضه می کند.

گروه سورما بزرگترین تولید کننده دستگاههای  بسته بندی میوه و صیفی جات در دنیا می باشد.

 

 

SormaBag Plus
Eco SormaBag
SromaBag
وزن هر بسته از 1 تا 3 کیلوگرم
دارای دسته برای حمل ، با طول 118 میلیمتر

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه

وزن هر بسته از 250 گرم تا 6 کیلوگرم

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه

حداقل 35% صرفه جویی در هزینه بسته بندی
وزن هر بسته از 250 گرم الی 2.5 کیلوگرم

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه


Eco SormaBag Plus
SormaBag Wrap
Sorma Vertbag
فیلم در یک طرف بسته باعث استحکام بسته می شود
وزن هر بسته از 1 تا 3 کیلوگرم

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه

تعداد 4 ،6 یا 8 عدد میوه در یک بسته
قرارگرفتن لایه محافظ در کف بسته
دارای دسته برای حمل ، با طول 118 میلیمتر

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه

فیلم با عرض 130 و یا 145 میلیمتر، در هر دو
طرف بسته وجود دارد و علاوه بر بالا و پایین بسته
در طول بسته به توری متصل شده است
وزن هر بسته از 250 گرم تا 6 کیلوگرم

SBU-134 بسته بندی شده با دستگاه


MultiPack
Eco Punnet
SormaPack
. با دسته مجزا همراه شده اندVertBag بسته های
وزن بسته از 1 تا 5 کیلوگرم

CBR-170 بسته بندی شده با دستگاه

ECO PUNNET بسته بندی جدید
توری با دوخت حرارتی، به دور ظرف پیچیده
میشود، دارای دسته متصل به دو طرف بسته
وزن بسته 500 گرم تا 2 کیلوگرم

FLW-150 بسته بندی شده با دستگاه

دو نوار در دو طرف بسته از بالا و پایین به بسته
متصل میشوند. وزن هر بسته از 0.5 تا 3 کیلوگرم

BRT-134 بسته بندی شده با دستگاه


PolyBag
Eco FlowPack
Raschel Bag
وزن بسته از 1 تا 3 کیلوگرم
با انواع مختلف درب بندی کیسه : حرارت ، کلیپ ، چسب

FH-210 بسته بندی شده با دستگاه

دارای دسته متصل به دو طرف بسته
وزن بسته از 500 تا 1000 گرم

FLW-150 بسته بندی شده با دستگاه

کیسه های راشل برای بسته بندی سیب زمینی و پیاز
وزن کیسه 2.5 تا 25 کیلوگرم

NV25-132 بسته بندی شده با دستگاه